SEIKO 8DAY ウランガラス

W137 H165 D55
SEIKO 8DAY ウランガラス
SEIKO 8DAY ウランガラス
SEIKO 8DAY ウランガラス